Богодухівська міська рада

Харківська область

Інформація про результати діяльності Богодухівської окружної прокуратури Харківської області у 2022 році

Дата: 17.01.2023 09:32
Кількість переглядів: 182

На виконання вимог ст.6 Закону України «Про прокуратуру» щодо інформування населення про результати діяльності окружної прокуратури повідомляю, що Богодухівською окружною прокуратурою Харківської області вивчено стан організації роботи з вирішення звернень і запитів, прийому громадян, забезпечення доступу до публічної інформації у 2022 році.

 

Під час вивчення досліджувались звернення та інформаційні запити, що надійшли до окружної прокуратури протягом 2022 року в порівнянні з 2021 роком у розрізі категорій звернень з посиланням на характеристику стану розгляду звернень, причини зростання (зниження) кількості розглянутих звернень громадян з урахуванням статистичних даних, з одночасним встановленням позитивних та негативних моментів в організації роботи на даному напрямку. Окремо опрацьовано причини задоволення та відхилення звернень. У ході вивчення також опрацьовано стан додержання вимог Закону України «Про звернення громадян» співробітниками окружної прокуратури, стан діловодства та первинного обліку, ведення особистого прийому та забезпечення доступу до публічної інформації у окружній прокуратурі.

Вивченням встановлено, що упродовж 2022 року до окружної прокуратури надійшло 179 звернень, у тому числі, 6 – дублікати (за аналогічний період 2021 року – 264 звернення, в тому числі 2 дублікати). За період 2022 вирішено звернень – 104, проти 122 звернення за період 2021 року. З зазначених звернень 68 (проти 120 звернень у 2021 році) не стосувались компетенції органів прокуратури та були спрямовані за належністю до інших відомств для вирішення.

По суті вирішено майже половину звернень від кількості, що надійшли  до прокуратури – 104 звернення (проти 122 у 2021 році), виключено з обліку 7 звернень (у 2021 році – 11 звернень), повернуто заявникам або залишено без розгляду 1 звернення (проти 2 у 2021 році).

На цей час продовжує простежуватися тенденція до зменшення як загальної кількості звернень, що надходять до прокуратури, так і зменшення кількості звернень, які не стосуються компетенції органів прокуратури. Основною причиною зниження кількості звернень можливо вважати впровадженням в країні військового стану та тимчасове призупинення проведення особистого прийому громадян.

Вказане також обумовлене активною роботою органів прокуратури на напрямку доведення до населення інформації про законодавче звуження функцій органів прокуратури.

На тлі загального зменшення кількості звернень, що надійшли до окружної прокуратури зменшилась кількість виключених з обліку звернень, відомості за якими безпосередньо прокурором внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (з 11 у 2021 році до 7 у 2022 році).

За результатами розгляду у 2022 році задоволено 10 звернень (за аналогічний період 2021 року – 8). Питома вага задоволених звернень  з розглянутих становить 9,6 % (проти 6,5% у 2021 році).

Одночасно до окружної прокуратури продовжують надходити звернення з проханнями провести перевірки у діяльності підрозділів газо-  та енергопостачальних компаній, комунальних підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування. Численними є скарги громадян з питань земельного законодавства, неотримання відповідей на попередні звернення до установ та організацій, тощо.

Вказана категорія звернень (за умови неповідомлення в них про вчинений злочин) направляються за належністю відповідно до вимог ст.7 Закону України «Про звернення громадян» до органів державної влади та контролю, зокрема вищестоящих, для вирішення по суті в межах компетенції. При цьому заявникам обов’язково роз’яснюються зміни, внесені до повноважень органів прокуратури, запроваджені вимогами чинного Закону України «Про прокуратуру».

З загальної кількості звернень, які вирішені по суті в окружній прокуратурі – 104, переважна більшість стосувалась питань досудового розслідування.

Так, за 2022 рік вирішено 93 звернення вказаної категорії, з них 55 на дії і рішення слідчих поліції, 1 – щодо оскарження дій процесуальних керівників. Інші звернення, як і раніше, стосувались здебільшого надання інформації про стан досудового розслідування, слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні, надання можливості ознайомитись з матеріалами кримінального провадження, тощо.

Загальна кількість звернень з питань досудового розслідування,  які вирішені по суті окружною прокуратурою у 2022 році, збільшилась порівняно з  2021  роком  на 5,6 % (93 проти 88).

Разом з цим, залишок таких звернень є значним, що є пропорційним до збільшення залишку кримінальних проваджень, що розслідуються органами поліції без прийняття кінцевих рішень, а саме - кримінальних проваджень, відомості по яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за період з 2012 року по теперішній час, та в яких не встановлено винних осіб. Одночасно, окружною прокуратурою, з метою попередження надходження обґрунтованих звернень громадян з питань порушень законодавства під час досудового розслідування, приділяється значна увага дотриманню прав учасників процесу, у тому числі щодо забезпечення розумних строків досудового розслідування. Так, у минулому році співробітниками прокуратури з метою прискорення прийняття остаточних законних процесуальних рішень у кримінальних провадженнях надано 455 письмових вказівок, скасовано 180 незаконних постанов слідчих (дізнавачів) про закриття кримінальних проваджень, виявлено, з раніше укритих органами поліції 18 кримінальних проваджень.

Одночасно, у поточному році знайшли своє підтвердження доводи заявників лише за 9 зверненнями, у тому числі 3 стосовно оскарження заявником дій слідчого поліції, які полягали у закритті кримінального провадження (у 2021 році задоволено 7 звернень вказаної категорії).

Проблемним залишається питання щодо надходження до прокуратури великої кількості звернень заявників з питань не реєстрації у Єдиному реєстрі досудових розслідувань  органами поліції відомостей про кримінальні правопорушення. Вивченням вказаної категорії звернень встановлено, що більшість поданих заявниками заяв до органів поліції повністю  не відповідають вимогам положень ст. 214 КПК України, у зв’язку з чим, вони й не реєструвались у ЄРДР. Одночасно, у таких випадках заявники інформуються про можливість оскарження бездіяльності органів поліції з питань невнесення відомостей до ЄРДР слідчому судді місцевого суду в порядку, встановленому КПК України.

Збільшення кількості задоволених звернень громадян саме з питань досудового розслідування, свідчить про необхідність посилення роботи окружної прокуратури на вказаному напрямку та напрямку перевірки повноти внесення співробітниками поліції відомостей до реєстру.

Вивчаючи стан розгляду скарг та заяв учасників кримінального процесу, слід зазначити, що переважна кількість звернень, що стосуються питань досудового розслідування (39 з 93), надійшли від учасників кримінального провадження. В більшості випадків заявники стурбовані строками слідства, неповнотою слідчих дій, оскаржують невнесення їх заяв органами поліції до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Крім того, з урахуванням змін до чинного кримінального процесуального законодавства заявники прагнуть отримати роз’яснення щодо причин проведення досудового розслідування не слідчими органів поліції, а дізнавачами, дізнатись підстави зміни підслідності, тощо.

Значна кількість звернень з вказаних питань здебільшого обумовлена тим, що на цей час у провадженні слідчих органів поліції перебуває велика кількість кримінальних проваджень, без прийнятих остаточних процесуальних рішень та, не дивлячись на вжиття дієвих заходів з боку процесуальних керівників, стан досудового розслідування у них має суттєві прорахунки.

Скарги від громадян, які не є учасниками процесу надходять у більшості випадків щодо визнання їх потерпілими у кримінальних провадженнях, надання інформації у тих чи інших кримінальних провадженнях або з приводу проведення окремих процесуальних дій, тощо.

Вирішено по суті у минулому році 3 звернення з питань участі                                у кримінальному провадженні у суді (8 у 2021 році). Вказані звернення здебільшого стосувались стану розгляду кримінального провадження, а також одне щодо вирішення питання доставки обвинуваченого до суду. Заявникам надавались ґрунтовні роз’яснення щодо порядку та строків оскарження судових рішень. Доводи заявників щодо необхідності втручання органів прокуратури свого об’єктивного підтвердження не знаходили. Зменшення вказаної категорії звернень обумовлено впровадженням в країні військового стану та відповідно зменшенням кількості проведених судових засідань.

Залишилась на рівні кількість звернень громадян з питань  додержання законодавства при виконанні рішень судів та інших органів (1 у 2022 році та 1 у 2021).  

Не надходили до окружної прокуратури протягом 2022 року,                          як і у минулому році, звернення з питань нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства.

Вивченням також встановлено, що основними передумовами звернення  до органів прокуратури залишається незадовільна якість роботи органів поліції та інших органів, при зверненні до яких громадяни не отримують реального поновлення прав чи законних інтересів.

Протягом 2022 року, як і минулого року, на розгляді окружної прокуратури звернення народних депутатів України не перебували. Натомість за період 2022 року розглянуто 1 звернення депутатів місцевих рад.

У 2022 році, як і минулоріч, до окружної прокуратури звернення Героїв України, учасників бойових дій, не надходили та, відповідно, на розгляді не перебували.

За період 2022 року до окружної прокуратури надійшло 1 звернення від осіб з інвалідністю внаслідок війни (2021 – 5).

У цілому, протягом минулого року у окружній прокуратурі дотримано порядок та строки розгляду і вирішення звернень, забезпечено об’єктивність, всебічність їх розгляду.

Отже, провівши зазначене вивчення встановлено беззаперечний факт, що незважаючи на значний обсяг, проведений Богодухівською окружною прокуратурою Харківської області практичної роботи з вирішення звернень і запитів, прийому громадян, забезпечення доступу до публічної інформації, необхідно постійно вдосконалювати стан роботи на зазначених напрямках, забезпечити більш ефективне здійснення повноважень стосовно піднаглядних органів поліції, перш за все, з метою додержання прав і свобод громадян, зміцнення стану законності та правопорядку на піднаглядній території.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь