Богодухівська міська рада

Харківська область

Богодухівська  міська рада проводить  конкурсний відбір виконавців робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки та виконавців робіт із землеустрою, оцінки майна (земель) та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах н

Дата: 22.06.2021 14:21
Кількість переглядів: 373

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

 

Богодухівська  міська рада

 

проводить  конкурсний

відбір виконавців робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки

 

 Богодухівська міська рада відповідно до статей 122, 135, 136 Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з рішенням Х позачергової сесії Богодухівської міської ради VIII скликання  «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки»  № 1295- VIII від 15.06.2021 року проводить відбір виконавців робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул.Кооперативна, №28, м.Богодухів, Богодухівського району Харківської області  (кадастровий №632810100:00:001:0026).

 

 1. Умови відбору виконавців:

 

– під час відбору виконавця враховуються пропозиції кожного з претендентів за критеріями:

 досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником конкурсу;

 • наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені ним до виконання робіт з оцінки, за останні 3 роки до дати проведення конкурсу;
 • запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт з оцінки.

 

Вимоги до документації, що подається на відбір виконавця з експертної грошової оцінки земельної ділянки

Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки» із зазначенням об’єкта. В конверті повинні міститися підтверджуючі документи та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. Додатково до пакету документів претендент повинен надати супровідний лист для реєстрації по вхідній кореспонденції.

Конкурсна пропозиція претендента повинна містити інформацію щодо пропонованих претендентом строків (у календарних днях) виконання робіт та їх вартості з урахуванням податку на додану вартість, а також калькуляція витрат, пов’язаних з виконанням робіт, які буде включено в запропоновану вартість робіт.

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції  повинні бути пронумеровані та засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлення документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо. Також до документів долучається їх реєстр.

Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавців

На конкурс подаються:

 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт  із оцінки земель
 •  копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 • згода на обробку персональних даних  (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 • копії установчих документів претендента та виписки з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
 • копія(ї) дозвільного(их) документа(ів);
 • копія(ї) ліцензії(й), сертифікату;
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента;
 •  проект завдання на виконання послуг у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Пропозиції на відбір виконавців подаються до 1200  год. 02.07.2021 року.

Поштова адреса, за якою подаються документи: 62103, Україна, Харківська область, м.Богодухів, пл. Соборності, 2.

Попередня дата проведення конкурсу 07.07.2021 о 1300 за адресою: 62103, Україна, Харківська область, м.Богодухів, пл. Соборності, 2.

Контактні телефони: 0681300320, 0984156836 (Коноз Михайло Володимирович, заступник міського голови).

 

 

 

 

 

Богодухівська  міська рада

 

проводить  конкурсний

відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки майна (земель)

та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

на території Богодухівської міської  ради

 Богодухівська міська рада відповідно до статей 122, 135, 136 Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з рішенням Х позачергової сесії Богодухівської міської ради VIII скликання  «Про внесення доповнення до затвердженого переліку земельних ділянок, право оренди на які може бути реалізовано на земельних торгах у формі аукціону та проведення конкурсу з визначення виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки на конкурентних засадах на території Богодухівської міської ради»  № 1296- VIII від 15.06.2021 року проводить відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки майна (земель) та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах на території Богодухівської міської  ради  наступних земельних ділянок:

Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам, землі житлової та  громадської забудови:

 1. Найближчий кадастровий номер 6320810100:00:004:0503 площею 0,0060 га;
 2. Найближчий кадастровий номер 6320810100:00:004:0503 площею 0,0060 га;
 3. Найближчий кадастровий номер 6320810100:00:004:0503 площею 0,0060 га;
 4. Найближчий кадастровий номер 6320810100:00:001:0369 площею 0,0060 га;
 5. Найближчий кадастровий номер 6320810100:00:001:0624 площею 0,0600 га.

 

Умови відбору виконавців:

 

– виконавець забезпечує підготовку лотів (виготовлення землевпорядної документації та агрохімічних паспортів) до продажу права оренди на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів відповідно до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України;

– під час відбору виконавця враховуються пропозиції кожного з претендентів за критеріями:

 •  кількість  проданих лотів за попередні 24 місяці учасником конкурсу  на території Харківської області: кількість, номер лоту, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою та різниця у відсотках:;
 •  запропонована учасником конкурсу вартість послуг (робіт)
 •  запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт):
 •  кількість землевпорядної документації (проекти землеустрою, щодо відведення земельних ділянок, технічна документація щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок), яка розроблена для продажу права оренди або права власності на земельних торгах, за попередні 24 місяці учасником конкурсу на території Харківської області

Вимоги до документації, що подається на відбір виконавця земельних торгів

Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця робіт з підготовки лотів та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкта. В конверті повинні міститися підтверджуючі документи та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. Додатково до пакету документів претендент повинен надати супровідний лист для реєстрації по вхідній кореспонденції.

Конкурсна пропозиція претендента повинна містити інформацію щодо пропонованих претендентом строків (у календарних днях) виконання робіт та їх вартості з урахуванням податку на додану вартість, а також калькуляція витрат, пов’язаних з виконанням робіт, які буде включено в запропоновану вартість робіт.

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції  повинні бути пронумеровані та засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлення документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо. Також до документів долучається їх реєстр.

Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавців

На конкурс подаються:

 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із підготовки лотів та проведення земельних торгів;
 •  копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 • згода на обробку персональних даних  (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 • копії установчих документів претендента та виписки з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
 • копія(ї) дозвільного(их) документа(ів);
 • копії кваліфікаційних документів не менше двох ліцитаторів претендента, яких можливо буде залучити до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;
 • копії кваліфікаційних документів двох сертифікованих інженерів-землевпорядників претендента, яких буде залучено до виготовлення землевпорядної документації;
 • документи про здобуття спеціалістами претендента вищої освіти;
 • документи, що підтверджують призначення (обрання) керівника претендента;
 • документи, що підтверджують працевлаштування спеціалістів претендента;
 • інформація про кількість виготовлених за останні 24 місяці проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічних документацій щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, розташованих на території Харківської області;
 • інформація про продані лоти за останні 24 місяці на території Харківської області: кількість, номер лоту, стартова ціна із зазначенням загального підсумку, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною із зазначенням загального підсумку та різниця в ціні із зазначенням загального підсумку в гривнях та у відсотках.

Пропозиції на відбір виконавців подаються до 1200  год. 02.07.2021 року.

Поштова адреса, за якою подаються документи: 62103, Україна, Харківська область, м.Богодухів, пл. Соборності, 2.

Попередня дата проведення конкурсу 07.07.2021 о 1000 за адресою: 62103, Україна, Харківська область, м.Богодухів, пл. Соборності, 2.

Контактні телефони: 0681300320, 0984156836 (Коноз Михайло Володимирович, заступник міського голови).

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.