Богодухівська міська рада

Харківська область

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Додаток 2  до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

____20215267934__________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається  суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА             КОМПАНІЯ _«ЕСКО-ПІВНІЧ»________код з ЄДРПОУ 30732144____________________

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код громадянина-підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

  1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса – 04073, м. Київ, вул. Рилєєва, буд. 10а _______________

Контактний номер телефону: (044) 537 72 93, (044) 537 72 98_______________________

(паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[1].

Планована діяльність, її характеристика.

Cпорудження  пошукової свердловини № 5 Клубанівсько - Зубренківського  родовища в межах Деркачівсько – Войтенківської  площі  проектною глибиною  6300  м, з метою пошуку  покладів вуглеводнів  девонських відкладах Клубанівсько-Зубренківського родовища.

Облаштування  Клубанівсько  - Зубренківського родовища в межах Деркачівсько - Войтенківської площі. Підключення свердловини № 5 Клубанівсько-Зубренківського  родовища. Нове будівництво. Богодухівський   район,  Харківської області.

Технічна альтернатива 1.

         Планована діяльність обмежена умовами спеціального дозволу на користування надрами в межах Клубанівсько - Зубренківського  родовища в межах Деркачівсько – Войтенківської ліцензійної ділянки ( спеціальний дозвіл на користування надрами № 4096 від 16.02.2012 року), тому не розглядається.

Технічна альтернатива 2.

            Технічна альтернатива не розглядається, так як пропонований варіант  є найбільш оптимальним з геологічних умов розташування  свердловини, а також економічно  обґрунтовано підключення до функціонуючої  технологічної  установки  підготовки газу (УПГ) Журавлиного ГКР. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

В адміністративному відношенні об’єкт планованої діяльності розташований за  межами населених пунктів на території  Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області. Найближчий  населений пункт – це с. Високопілля  з південно   - західної сторони на відстані 550 м. Траса планованого газопроводу – шлейфу, за допомогою котрого буде здійснюватися підключення свердловини до УПГ Журавлиного ГКР, проходить поза межами населених пунктів по території Валківської міської ради та Богодухівської міської ради Богодухівського району  Харківської області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Альтернативні варіанти спорудження даної свердловини відсутні, оскільки місце розташування її знаходиться в найбільш оптимальних геологічних умовах.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Успішна реалізація планованої діяльності сприяє: забезпеченню країни вуглеводною сировиною;  забезпеченню додаткових надходжень грошових коштів в бюджет; отриманню геологічної інформації, щодо приросту запасів вуглеводневої сировини.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Спорудження пошукової свердловини проектною глибиною  6300 м  передбачається за допомогою бурового верстату типу «SK - 3000» з дизель - електричним приводом.

В тимчасове користування для розміщення технологічного обладнання та вахтового містечка на період спорудження свердловини  надається  земельна ділянка орієнтовною площею 2,5224 га. Забезпечення водою технологічного процесу спорудження глибокої свердловини буде здійснюватися від водної свердловини, пробуреної на майданчику свердловини № 5 проектною глибиною 110 м  з очікуваним дебітом 4-5 м3/год.

При отриманні промислового  припливу вуглеводнів після закінчення процесу спорудження свердловини планується влаштування  гирла свердловини № 5  наступним

обладнанням: колонною головкою, фонтанною та запірною арматурою,  а також  присвердловинними  спорудами, до складу яких входять: майданчик для агрегату з капітального ремонту свердловини, шахта для огляду колонної головки; площадка для обслуговування лубрикатора; площадка для обслуговування фонтанної арматури; вузол  глушіння  свердловини;  амбар аварійного спалювання газу.

           Підключення  свердловини  до технологічної установки підготовки газу здійснюється шляхом  прокладання  проектного  газопроводу-шлейфу Ду 80 мм  (з прокладанням в одній траншеї інгібіторопроводів  інгібітору гідратоутворення   та   інгібітору корозії )  орієнтовною довжиною 9500 м  до   функціонуючої технологічної установки підготовки газу (УПГ)  Журавлиного  ГКР.

            Влаштування свердловини № 5 Клубанівсько - Зубренківського родовища  здійснюється  з метою підготовки вуглеводневої сировини, яка буде вилучена  зі свердловини № 5  для транспортування споживачу.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючого законодавства України. Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить 500 м  - для буріння, що здійснюється буровим верстатом з дизельним приводом, а в подальшому при влаштуванні  свердловини  з підключенням до газопроводу складає 300 м

Санітарно-гігієнічні обмеження - допустимі рівні звуку (дБА).

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1

         Спорудження свердловини передбачається в межах виділеної земельної ділянки

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Проведення інженерно-геологічних, топографо-геодезичних, екологічних та будь-яких інших досліджень виконуватиметься у необхідному обсязі відповідно до діючого законодавства України, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних, відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог екологічної безпеки, техніки безпеки і виробничої санітарії.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Атмосферне повітря зазнає впливу від продуктів згорання дизельного палива при роботі двигунів внутрішнього згорання, продуктів згорання електродів при зварюванні під час будівельно-монтажних робіт; при роботі автоспецтехніки; продуктами згорання природного газу на факелі при продувці свердловини; продуктами випаровування з ємностей для зберігання дизельного палива.

Геологічне середовище (надра) – тимчасовий, незначний (у вигляді порушення нормативного стану геологічного розрізу в процесі буріння свердловини до проектної глибини).

Водне середовище – не впливає (за умови додержання технології проведення робіт та відсутності позаштатних ситуацій)

Грунту в межах майданчика бурової зазнає тимчасового незначного  впливу від роботи техніки, що використовується для будівельно-монтажних, підіймально-транспортних та земляних  робіт.

Клімат і мікроклімат – не впливає (у зв’язку з короткочасністю та локальністю запланованої діяльності);

Рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти - помірний (шум, вібрація, викиди шкідливих речовин).

Навколишнє соціальне середовище – позитивний.

Навколишнє техногенне середовище - відсутній.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території ведення діяльності у Богодухівському районі Харківської області, а саме, експлуатації машин, механізмів, бурового та іншого обладнання. 

Проведення робот  в межах наданих земельних ділянок.

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, та підлягають оцінці впливу на довкілля (відповідно до ст.3, п.3, ч.1. та до ст..3, п.3, ч.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля не має.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VІІІ від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планованої діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що      видається       Департаментом       захисту   довкілля   та     природокористування

Харківської           обласної                державної               адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації, за адресою: м-н Свободи,5, Держпром, 4 під’їзд, 7 поверх, м. Харків, 61022, тел/факс +38(057) 725-38-51, e-mail: ecodepart@kharkivoda.gov.ua.

Контактна особа: заступник  начальника  відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу, зв’язків з громадськістю – Варвянський Вадим Юрійович

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь